Organisatie

img 3301

Over ons

Stichting Productie Fabriek Almere is de zendgemachtigde voor het lokale publieke media-aanbod op radio, tv en internet in Almere. Met onze merken 1Almere.nl, 1Almere Radio, 1Almere TV en EasyFM leveren we brede programmering aan de Almeerse samenleving waarin de pluriformiteit en diversiteit van de stad tot uiting komt. We richten ons op alle Almeerders door hen te informeren en te betrekken bij de stad en bij elkaar. We geven de inwoners een stem en werken graag samen met uiteenlopende partijen in de stad. We leggen ons oor te luisteren en openen ogen in de stad. Op deze wijze ontstaat een media-aanbod waarin onze inwoners zich herkennen en vormen we een verbindende schakel in de stad.

Missie

SPFA brengt als de lokale publieke mediaorganisatie voor alle Almeerders lokaal nieuws en informatie, om de inwoners te informeren over het wel en wee van hun stad. Alles wat hen verbindt, betrokkenheid bij hun wijk en stad vergroot en het Almere-gevoel verstrekt. We geven de inwoners van Almere toegang tot kwalitatief en onafhankelijke berichtgeving over de stad.

Visie

SPFA ziet de komende jaren haar rol als verbinder tussen inwoners onderling en tussen inwoners en de stad verder te ontwikkelen. Naast het informeren en participeren, activeert SPFA de betrokken inwoners hun stem te laten horen zodat we naar elkaar kunnen luisteren en van elkaar kunnen leren. Een SPFA dat luistert naar alle geluiden en de nuance aanbrengt.

Beleid

SPFA ziet het als haar rol van verbinder de samenhang en verbinding in de Almeerse samenleving te bevorderen, door met haar programmering de betrokkenheid van burgers bij hun wijk en stad te vergroten en het Almere-gevoel aan te wakkeren.
De omroep programmeert niet voor verschillende doelgroepen, anders dan voor ‘de Almeerder’. De pluriformiteit en diversiteit van de stad zal in onze programmering zijn weerklank krijgen. Dit geven we gestalte door informatieve en aansprekende programma’s te maken die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van de stad en bij actuele thema’s en gebeurtenissen. Dat vraagt ook een natuurlijke samenwerking tussen de merken, met verhalenvertellers en contentmakers uit de stad. We willen samenwerken met andere lokale omroepen in de omgeving en het voortzetten van de samenwerking met de regionale omroep.

Bestuur

Het bestuur van SPFA wordt gevormd door de directeur bestuurder Arno van Boven. Hij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie en voor de uitvoering van het vastgestelde beleid. De organisatie faciliteert het media-aanbod, de totstandkoming en uitvoering hiervan. Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht

Governance

In de jaarlijkse verantwoording schenkt 1Almere aandacht aan de toepassing van de Governance code cultuur, door middel van een toelichting op het naleven van de negen principes. De directe link naar de governance code cultuur is als volgt: www.governancecodecultuur.nl

5d3d3e47 55a4 469e be16 747790aadea5

Arno van Boven

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht is het fundament van onze transparantie en integriteit. Als onafhankelijk orgaan zorgen zij ervoor dat we in lijn blijven met onze missie en waarden, en dat we voldoen aan de hoogste normen van journalistieke ethiek en professionele houding. SPFA streeft ernaar om een krachtige stem te zijn in de gemeenschap, en de Raad van Toezicht speelt een essentiële rol bij het waarborgen van deze positie.

Leden Raad van toezicht

photo 2023 08 01 08 40 12

Hans Marsé

Hans is directeur van Breedveld en Schröder. Nevenfunctie(s): Lid RVT Stad en Natuur, Lid RVA Almere City FC en Ambassadeur Wij techniek Nederland, techniek onderwijs Flevoland

john bes 1

John Bes

John is directeur Almere City FC. Nevenfunctie(s): geen

barry swart 1

Barry Swart

Barry is eigenaar van Swart Advocaten. Nevenfunctie(s): geen

Mediaraad

De Mediaraad van de Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) is een afzonderlijk orgaan binnen de omroep. De Mediaraad heeft de wettelijke taak jaarlijks het media-aanbodbeleid van SPFA vast te stellen en te evalueren op de uitvoering. Ook zorgt zij voor reflectie vanuit de samenleving op ons media-aanbod. De Mediaraad streeft in haar samenstelling naar voldoende representativiteit en diversiteit vanuit de Almeerse samenleving.

De Mediaraad is samengesteld uit een aantal wettelijk verplichte stromingen maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen binnen de gemeente. Daarnaast zijn een aantal stromingen toegevoegd die voor SPFA en de gemeente belangrijk zijn voor onze stad. Momenteel zijn er acht stromingen: Kunst en Cultuur, Maatschappelijke zorg en Welzijn, Etnische en culturele minderheden, Kerk- en geestelijke genootschappen, Jongeren, Sport en Recreatie, Ouderen en Ondernemers.

Voor vragen of opmerkingen over het media-aanbodbeleid van SPFA of meer informatie over de Mediaraad, kunt u ons benaderen via: [email protected]

Leden Mediaraad 

1563118268140

Rob Bakker

Sinds 1979 ben ik inwoner van Almere en maatschappelijk actief geweest als bestuurslid van de LTV Almere en voorzitter van de Almeerse hockeyclub. Vanaf maart 2020 ben ik voorzitter van de Mediaraad en heb ik de portefeuille sport en recreatie. Als voormalig bestuursadviseur bij de gemeente Amsterdam en media-jurist zet ik mijn ervaring in om de ambitieuze plannen van onze omroep naar een breed media-aanbod voor de Almeerders te realiseren.

file

Erna Driessen

Ik ben Erna Driessen en woon nu 21 jaar in Almere. Een fijne stad om in te wonen en te werken. Het thema zorg en welzijn draag ik een warm hart toe. Ik vind het daarom ook leuk om zitting te nemen in de mediaraad en er op deze manier voor te zorgen dat dit thema de nodige aandacht krijgt via de lokale omroep en radio.

jan melle

Jan Melle Liscaljet

Als directeur van Cultuurfonds Almere mag ik dagelijks bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Almeerse cultuursector. Een unieke kans om de stad waarin ik ben opgegroeid en met plezier woon, nog mooier en levendiger te maken. Daarom zet ik mij ook binnen de mediaraad in voor een gevarieerd en uitgebreid cultureel programma.

alaedinne

Alaedinne Touhami

In de mediaraad zijn is voor mij een manier om Almere te dienen. Ik probeer zo bij te dragen aan een veelzijdige en inspirerende lokale programmering die Almeerders met elkaar verbindt.

conny

Conny Musch

Als inwoner van Almere sinds eind 2017, zet ik me graag in voor de informatievoorziening van de Almeerse samenleving. Hier werk ik vanuit doelgroep Ouderen aan mee als lid in de Mediaraad.

20191101ct groep2 8

Hajo Witzel

Ik ben, samen met mijn vrouw Daphne, Almeerder sinds 1997. Werkzaam voor CGI als IT transitiemanager, met een specialisatie op grote verandertrajecten bij overheid en semi-overheid. Maar zet me daarnaast op diverse manieren in voor het welzijn van onze mooie stad. Vanuit de stroming die ik vertegenwoordig kan ik daarin o.a. mijn werk als ambtsdrager voor de PKN en bestuurder van SchuldHulpMaatje Almere noemen.

Vacatures

De Mediaraad zoekt leden

voor de portefeuilles ‘ONDERWIJS & EDUCATIE’, ‘JONGEREN’, en ‘ONDERNEMERS’

 

De rol van de Mediaraad

De leden van de Mediaraad bespreken het mediabeleid en media-aanbodbeleid van onze eigen merken 1Almere en EasyFM met de hoofdredacteur en directeur-bestuurder. We hebben de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van SPFA jaarlijks vast te stellen. Daarnaast monitoren we het media-aanbod van onze merken 1Almere en EasyFM en evalueren het mediabeleid op de uitvoering.

De Mediaraad zorgt voor reflectie vanuit de samenleving op ons media-aanbod. In de Mediaraad moeten we acht stromingen representeren: Kunst en Cultuur, Maatschappelijke zorg en Welzijn, Etnische en culturele minderheden, Kerk- en geestelijke genootschappen, Jongeren, Sport en Recreatie, Ouderen en Ondernemers.

Specifiek voor de portefeuilles ‘ONDERWIJS & EDUCATIE’, ‘JONGEREN’ en ‘ONDERNEMERS’ zijn we op zoek naar drie nieuwe kandidaten die een relatie hebben met de gevraagde stromingen en deze kan vertegenwoordigen. Bij voorkeur door zelf een functie of rol te vervullen in een relevante organisatie binnen de stroming of door het onderhouden van een relevant netwerk.

Achtergrondinformatie

De Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) is de zendgemachtigde voor het lokale publieke media-aanbod op radio, tv en internet in Almere. Met onze merken 1Almere en EasyFM leveren we brede programmering aan de Almeerse samenleving waarin de pluriformiteit en diversiteit van de stad tot uiting komt. Met 1Almere.nl maken we onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening voor de stad. We richten ons op alle Almeerders door hen te informeren en te betrekken bij de stad en bij elkaar. We geven de inwoners een stem en werken graag samen met uiteenlopende partijen in de stad. We leggen ons oor te luisteren en openen ogen in de stad. Op deze wijze ontstaat een media-aanbod waarin onze inwoners zich herkennen en vormen we een verbindende schakel in de stad.

Overige informatie

De Mediaraad is een afzonderlijk orgaan binnen SPFA en streeft in haar samenstelling naar voldoende representativiteit en diversiteit vanuit de Almeerse samenleving. De kandidaat moet ouder zijn dan 16 jaar en woonachtig in Almere.

De Mediaraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Aanwezigheid is verplicht. We verwachten dat je naast een actieve inbreng tijdens de vergaderingen, gedurende het jaar de tijd neemt om het media-aanbod actief te volgen. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

De huidige samenstelling van de Mediaraad is te vinden op www.productiefabriekalmere.nl onder ‘organisatie’.

Contact opnemen

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je hierover meer informatie, neem contact op met de voorzitter van de Mediaraad Rob Bakker, telefoonnummer 06-53594598. Als je je kandidaat wil stellen dan vragen we om een korte motivatie en CV te richten aan de secretaris van de Mediaraad, Erna Driessen, via e-mail: [email protected]  onder vermelding van vacature Mediaraad.

Bekijk vacature