De Mediaraad zoekt leden

Terug naar overzicht

voor de portefeuilles ‘ONDERWIJS & EDUCATIE’, ‘JONGEREN’, en ‘ONDERNEMERS’

 

De rol van de Mediaraad

De leden van de Mediaraad bespreken het mediabeleid en media-aanbodbeleid van onze eigen merken 1Almere en EasyFM met de hoofdredacteur en directeur-bestuurder. We hebben de wettelijke taak om het media-aanbodbeleid van SPFA jaarlijks vast te stellen. Daarnaast monitoren we het media-aanbod van onze merken 1Almere en EasyFM en evalueren het mediabeleid op de uitvoering.

De Mediaraad zorgt voor reflectie vanuit de samenleving op ons media-aanbod. In de Mediaraad moeten we acht stromingen representeren: Kunst en Cultuur, Maatschappelijke zorg en Welzijn, Etnische en culturele minderheden, Kerk- en geestelijke genootschappen, Jongeren, Sport en Recreatie, Ouderen en Ondernemers.

Specifiek voor de portefeuilles ‘ONDERWIJS & EDUCATIE’, ‘JONGEREN’ en ‘ONDERNEMERS’ zijn we op zoek naar drie nieuwe kandidaten die een relatie hebben met de gevraagde stromingen en deze kan vertegenwoordigen. Bij voorkeur door zelf een functie of rol te vervullen in een relevante organisatie binnen de stroming of door het onderhouden van een relevant netwerk.

Achtergrondinformatie

De Stichting Productie Fabriek Almere (SPFA) is de zendgemachtigde voor het lokale publieke media-aanbod op radio, tv en internet in Almere. Met onze merken 1Almere en EasyFM leveren we brede programmering aan de Almeerse samenleving waarin de pluriformiteit en diversiteit van de stad tot uiting komt. Met 1Almere.nl maken we onafhankelijke, kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening voor de stad. We richten ons op alle Almeerders door hen te informeren en te betrekken bij de stad en bij elkaar. We geven de inwoners een stem en werken graag samen met uiteenlopende partijen in de stad. We leggen ons oor te luisteren en openen ogen in de stad. Op deze wijze ontstaat een media-aanbod waarin onze inwoners zich herkennen en vormen we een verbindende schakel in de stad.

Overige informatie

De Mediaraad is een afzonderlijk orgaan binnen SPFA en streeft in haar samenstelling naar voldoende representativiteit en diversiteit vanuit de Almeerse samenleving. De kandidaat moet ouder zijn dan 16 jaar en woonachtig in Almere.

De Mediaraad vergadert minimaal 4 keer per jaar. Aanwezigheid is verplicht. We verwachten dat je naast een actieve inbreng tijdens de vergaderingen, gedurende het jaar de tijd neemt om het media-aanbod actief te volgen. De leden ontvangen geen vergoeding voor hun bijdrage.

De huidige samenstelling van de Mediaraad is te vinden op www.productiefabriekalmere.nl onder ‘organisatie’.

Contact opnemen

Heb je belangstelling voor deze functie en wil je hierover meer informatie, neem contact op met de voorzitter van de Mediaraad Rob Bakker, telefoonnummer 06-53594598. Als je je kandidaat wil stellen dan vragen we om een korte motivatie en CV te richten aan de secretaris van de Mediaraad, Erna Driessen, via e-mail: [email protected]  onder vermelding van vacature Mediaraad.

Vacature

Solliciteren